,,Daarbij onderzoeken we ook in hoeverre we dergelijke afspraken goed juridisch kunnen vastleggen, aangezien daar geen wettelijke eisen voor gelden." Bij de toegezegde verspreidingsberekening zal ook fijnstof nadrukkelijk worden meegenomen. De centrales aan de Geerweg en Knuttelweg beschikken beide over twee biomassagestookte ketels met een thermisch vermogen van 3,7 Megawatt. De centrale aan de Dwarsweg heeft een ketel van 4,5 Megawatt en een ketel met een thermisch vermogen van 6,2 Megawatt. De centrales vallen onder de categorie middelgrote stookinstallaties. Het Warmtebedrijf Ede is verantwoordelijk voor de centrales en laat jaarlijks een emissiemeting uitvoeren. De metingen worden verricht door SGS Nederland, volgens het college een onafhankelijk gespecialiseerd en geaccrediteerd meetbureau. De emissierapporten worden ter beoordeling toegezonden aan de Omgevingsdienst de Vallei. De rapporten zijn openbaar.

Metingen worden gedaan naar de uitstoot van stikstofoxide, zwaveldioxide en stof. De emissie van fijnstof wordt niet gemeten en daarvoor is ook geen wettelijke emissienorm. Er gelden wel landelijke luchtkwaliteitseisen voor fijnstof. ,,Het gaat hier dan niet om de uitstoot van een specifieke locatie, maar om de concentratie fijnstof die zich in een bepaald gebied in de lucht mag bevinden." Het RIVM houdt dit in de gaten op basis van metingen, berekeningen en gemeentelijke gegevens over ontwikkelingen van ruimtelijke projecten, verkeer en de landbouw.

De meest recente rapportage is van 2018 en toont dat het gebied van de gemeente Ede aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen voldoet. ,,De concentratie fijnstof in Ede ligt wel hoger dan het landelijk gemiddelde en dat heeft te maken met de relatief hoge aanwezigheid van agrarische bedrijven. Welke bijdrage de biomassacentrales leveren aan de fijnstofconcentratie in de omgeving is niet bekend." Volgens een eind vorig jaar door de Omgevingsdienst Regio Arnhem gemaakte verspreidingsberekening bij een biomassacentrale in Arnhem bleek dat de bijdrage van fijnstof door deze centrale beperkt is. Het Edese college vindt het aannemelijk dat ook de bijdrage van de centrales in Ede aan de jaargemiddelde fijnstofconcentratie beperkt is.