Ook de gemeente Ede kreeg de oproep van de hulporganisaties. Er werden schriftelijke vragen over aan het college gesteld door Dirjanne van Drongelen  (ChristenUnie), samen met Ellen Out (GroenLinks), Harry van Huijstee (PvdA), Stephan Neijenhuis (D66), Charifa El Kaddouri (EdeNu) en Ellen Wijnsouw van de gelijknamige fractie.

[BEPERKTE MOGELIJKHEDEN] ,,Duizenden alleenstaande minderjarige kinderen ontbreekt het (nog steeds) aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Het gaat om een complexe situatie en onze mogelijkheden als lokale overheid zijn beperkt. Toch ligt hier een concreet verzoek van genoemde hulporganisaties." De raadsfracties vragen of het college bereid is zich aan te sluiten bij de coalitie en aan de staatssecretaris te laten weten dat Ede open staat voor het leveren van een bijdrage.

Het college antwoordt dat door de coronacrisis voorlopig geen uitvoering kan worden gegeven aan de oproep van de hulporganisaties. ,,Het Rijk is de eerst aangewezene om aan te geven of ze extra minderjarige vluchtelingen wil opvangen. In Nederland krijgen minderjarige vluchtelingen een formele voogd (Nidos). Deze organisatie zorgt voor huisvesting en begeleiding van deze minderjarigen. Dit wordt bekostigd uit Rijksbudget."

[OPLOSSING] Het college oppert dat zij niet los van het beleid van het Rijk wil handelen. ,,Wij willen dat het Rijk met haar Europese partners aandringt op het vinden van een oplossing van deze minderjarigen. Als het Rijk in de toekomst besluit om extra minderjarige kinderen op te nemen in Nederland, dan zal het college te zijner tijd besluiten of er opvangmogelijkheden zijn in Ede."