De raad vindt in meerderheid dat voor de zogeheten bosslapers nog voor 1 december een alternatief (opvang) moet zijn geregeld. Een motie met deze strekking op initiatief van Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie) werd aangenomen. Alleen de VVD en GemeenteBelangen stemden tegen. Zij vinden dat de gemeente hard werkt aan een oplossing, die zowel voor de dak- en thuislozen als voor omwonenden aanva...