Eerst moest nog voor het zomerreces wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) het veld ruimen. Daarna kondigde wethouder Hester Veltman (VVD) aan vanwege ziekte (beterschap!) voorlopig haar werk neer te leggen en zich vooral te concentreren op haar herstel. Nu gaat Hoefsloot zich terugtrekken in zijn stulp in Bennekom. Het hoe en waarom is niet helder geformuleerd.