Een kunstijsbaan of een subtropisch zwembad zijn accommodaties die de gemeente onmogelijk zelf kan regisseren zonder grote financiële risico´s, zo wordt het verwoordt in de sportvisie. Er is samenwerking voor nodig in de regio en met private partijen. Daarom behoren deze accommodaties niet tot de basisinfrastructuur, worden voorlopig niet in de plannen opgenomen, maar separaat besproken.