Deze peiling werd, op initiatief van de Dorpsraad, zowel schriftelijk als online gehouden in de periode van 30 september tot en met 21 oktober 2020. Wat opvalt is dat veel vóórstemmen op dezelfde wijze schriftelijk zijn uitgebracht, maar deze ‘opvallende’ stemmen zijn wel gewoon meegeteld.