Van Druiten spreekt meestal duidelijke taal. ,,In Iran demonstreren veel vrouwen tegen het dragen van een hoofddoek en de vrijheid om lipstick te mogen dragen en in Amsterdam zie je GroenLinksers gesluierd pleiten voor de boerkini en de boerka. Dan is apartheid en emancipatie geen aandachtspunt, maar maakt men de minderheid tot de norm en wordt iedereen die er anders over denkt als onverdraagza...