De raad werd recent per mail geïnformeerd. Het raadslid Arnold Versteeg (SGP) vraagt het college of de communicatie niet beter had gekund en wil dat er een participatietraject met omwonenden op korte termijn kan plaatsvinden.