De gemeente zegt gebruik te maken van een monitoringstool waarin gerichte zoekopdrachten kunnen worden gegeven op onderwerpen of thema’s die spelen. Dat wordt gedaan om de dienstverlening en communicatie te verbeteren, in te kunnen spelen op sociale of maatschappelijke onrust, sentimenten onder inwoners te kunnen monitoren en ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. ,,In enkele gevallen ...