Vorig jaar werden negen onderzoeken uitgevoerd. In 2019 waren dat er twaalf. Naast meldingen over aanbieders van voorzieningen binnen de Wmo komen er incidenteel ook meldingen over misbruik van voorzieningen door inwoners. ,,Bijvoorbeeld als inwoners het idee hebben dat iemand onterecht een invalidenparkeerkaart toegekend heeft gekregen.”