Het projectgebied Horapark heeft een beschermde status. ,,Provinciale regels vereisen behoud of versterking.” Er wordt door de indieners van amendement ook aandacht gevraagd voor de aanzienlijke padden populatie ,,die kan rekenen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers, die samen met de gemeente flinke investeringen hebben gedaan in verplaatsing (vanaf het Enka-terrein) en bescherming va...