De uitgever heeft er geen probleem mee, het is in ieder geval goed voor de oplage. ,,Vindt u het gepast dat een burgemeester in een boek een kritisch lokaal weblog op de hak neemt waarbij de gelijkenissen met een bestaande lokale weblog talrijk zijn”, is de vraag aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) enOllongren (Binnenlandse Zaken).