Volgens de SGP moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt op de vastgelopen woningmarkt ,,waarbij we onze eigen inwoners niet mogen vergeten.” In de begroting heeft de partij weinig teruggevonden over de buitendorpen. Van zowel inwoners als bedrijven hoort de partij ,,dat het schort aan de dienstverlening van de gemeente. Brieven die niet aankomen, die te laat of helemaal niet worden beantwoord,...