,,Daarnaast zoekt de samenleving een weg in het leven met COVID-19. We zetten ons extra in, mede met hulp van de herstelagenda op ontmoeting, het terugdringen van eenzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Daarnaast streven we naar een dekkende vaccinatiegraad en helpende maatregelen die zorgen dat inwoners het ´normale´ leven weer kunnen oppakken.”