Ook wordt gevraagd om een subsidieregeling en een informatiecampagne ,,die het voor inwoners van de gemeente Ede aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en her te gebruiken.” Dit zou kunnen worden betrokken bij een eventuele subsidieregeling voor groene daken.