De beoogde bouwer van het zonnepark, LC Energy, was in hoger beroep gegaan tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te weigeren voor de inrichting van een zonneveld met een bruto oppervlakte van ruim 10 hectare, op het voormalige landgoed Nergena, waarvan de grond nu eigendom is van de Universiteit Wageningen.