Het college wil bewoners stimuleren en faciliteren. ,,Groene daken leveren een bijdrage aan verschillende beleidsdoelen, zoals een klimaatbestendig en waterrobuust Ede. De isolatiewaarde van groene daken levert zowel in de zomer als in de winter een energiebesparing op.”