Hij beantwoordde vragen van VVD-fractievoorzitter Bart Omlo. Deze constateerde dat het in de afgelopen week in een groot aantal steden en dorpen flink is misgegaan, rellen en vuurwerkoverlast. ,,Protesten mondden uit in geweld, onder andere tegen hulpverleners, een groot aantal vernielingen en veel onrust en gevoel van onveiligheid bij inwoners en ondernemers. Daarnaast blijkt het ook...