Het was een concreet punt tijdens een vergadering in Het Uilenbos aan de Beukenlaan, waar recreatieondernemers en middenstanders overladen werden met informatie over de activiteiten die ontplooid zijn, geleid door bestuursleden Evert-Jan Moraal, Ab Welgraven en gespreksleider Mirjam Blott van De Culturele Zaak.

,,We zetten niet ongegeneerd de kraan open", liet Jacqueline Lorkeers weten als gastspreekster. Ze is directeur van Ede-Marketing, de stichting die nu acht maanden bestaat. Lorkeers doelde met haar uitspraak op een tomeloze toestroom van toeristen, met het hart van Amsterdam als cynisch voorbeeld. ,,Want ik zie in Ede een fijnmazig gebied met heel veel kwaliteiten op het gebied van natuur, erfgoed en infrastructuur. Als je daar oeverloos toeristen in gaat jagen, dan verknal je dit gebied voor eeuwig. Dat willen we niet, want we hebben hart voor dit gebied. We gaan voor structurele duurzaamheid en willen de ambities van inwoners, bezoekers, bedrijven en organisaties ondersteunen."Niet ongegeneerd toeristen gebied in jagen

Tegelijk benadrukte ze dat er in haar ogen een kwaliteitsslag te maken valt. Haar organisatie werkt nauw samen met Visit Veluwe, een instantie die zich op een grotere regio en de highlights richt (zoals de Hoge Veluwe). Ze wees op de grote, soms wat verbrokkelde gemeente Ede, waardoor duiding van de samenhang in het gebied nodig is, zowel fysiek als online, met herkenbare en kwalitatief hoogstaande 'jasjes', tekst en fotografie. Ook ondernemers kunnen hier nog flink aan werken.

MEER INFORMATIEPUNTEN Er moeten meer VVV informatiepunten komen, mede vanwege de vele evenementen die er in de gemeente Ede gehouden worden. Lorkeers wil met Ede-Marketing spin in het web zijn om partijen bij elkaar te brengen wanneer dat mogelijk is rond thema's. ,,We hebben een aanjaagfunctie en willen de profilering in de gemeente Ede versterken. Om wezenlijk bij te dragen aan het vestigingsklimaat, specifiek gericht op Food Valley. Ook om meer trots te stimuleren bij bewoners en ondernemers. Maar dan moet je zelf ook wel weten wat de parels in je eigen gemeente zijn."

Ze tipte aan dat wandelingen en mountainbiken de laatste jaren booming zijn qua interesse. ,,We willen de wandelkaarten verbeteren en de routes upgraden. We hebben veel succes gehad met de eerste kindermountainbikeroute in Nederland. Het Jeugdjournaal besteedde er zelfs aandacht aan."

FOCUS OP DOELGROEP Kwaliteit, focus op doelgroep en communicatie zijn voor Lorkeers cruciaal. Ze vindt consequente verwijzing naar de website erg belangrijk. ,,We zullen de dorpenpagina's uit gaan breiden en in 2020 gaan we een deel van de site ook Engels- en Duitstalig maken. Thema's, routes en arrangementen zullen hier verschijnen."

Lorkeers wees op samenwerkingsverbanden, rondom thema's en voor de lange termijn. Zo wil ze met partijen grip krijgen op de grote militaire historie van Ede en dat dit bestaande organisaties (zoals musea) naar een hoger kwaliteitsniveau worden getild. ,,Dat is superspannend."

Door Freek Wolff