Ds. Jan Banga (92) was de eerste voorzitter van de lokale RvK. Hij kwam in 1963 vanuit Leiderdorp naar Ede, waar hij predikant werd voor de Gereformeerde Kerk in noordoost Ede, inclusief Harskamp. ,,Wij waren eind 1969 de initiatiefnemer om de Raad van Kerken ook lokaal op te richten en dat is wonderwel geslaagd. Dat gebeurde overal in den lande, omdat de oecumene in opkomst was. Je raakte ..

['PUUR GEREFORMEERD'] Banga zegt dat hij in de tijd vóór 1969 'puur gereformeerd' was. ,,Dat wilde zeggen: tegen roomsen, tegen vrijzinnigen, erg op jezelf en stoer in de leer. Maar in 1960 was ik een jaar legerpredikant en in dat jaar ben ik erg veranderd. Want dan kom je in een totaal andere wereld terecht. Ik gaf les aan ruwe jongens uit alle hoeken van het ..