Mengdoseerbakken, mengdoseerwagens, stationaire menginstallaties en freesbakken zijn apparaten die Sieplo vanuit Lunteren aan de man brengt. De vernieuwde voerrobot is het jongste paradepaardje van het bedrijf. De mengdoseerrobot gaat zelf naar de voerlaadstations, mengt het ruwvoer tot een homogeen mengsel, rijdt door de gangen en doseert het voer.

Directeur Jan Siebelink bouwde vanaf 2006 het bedrijf Sieplo op, waar intussen 22 man werken. ,,De schaalvergroting gaat hard en dus keken we naar een automatisch ruwvoersysteem dat toekomstbestendig is. De eisen zijn dat het flexibel moet zijn, met registratie van het voerproces, minimale stalaanpassingen (geen railsysteem) en een goede mengproductie, waarbij je vaker vers voer geeft aan j..