Jan je moet het breder trekken. Meer mensen er bij betrekken die mee willen denken." Cees Wijburg is journalist en bouwt sinds de jaren negentig een goede relatie op met Jan Altenburg van de Rijksvoorlichtingsdienst. Die relatie blijft wanneer Altenburg van de Rijksgebouwendienst de taak krijgt om het paleis Soestdijk na de dood van prinses Juliana en Bernhard te verkopen.

INTENDANTSWONING In de Intendantswoning, het kantoor van Altenburg pal tegenover het paleis, suggereert Cees Wijburg in 2013 om een ronde tafel te maken met grote namen, die de jarenlange impasse rondom het paleis los moeten trekken. Een week later komt hij toevallig Sybille Dekker, voormalig minister VROM tegen en een week later zitten ze in de Lage Vuursche om de Ronde Tafel Soestdijk in het leven te roepen.

Wijburg volgt het Soestdijkdossier sinds die tijd op de voet. En hij heeft een mening, die hij niet onder stoelen of banken steekt. Zijn boodschap: Opschieten met de plannen en laat niemand denken dat vertraging of nog erger het gebouw terug verkopen aan het Rijk iets gaat oplossen. De staat van onderhoud is zorgelijk. Wijburg: ,,Ik ken alle plannen, heb alles gelezen. Tot op de dag van vandaag weet ik dat MeyerBergman de juiste partij is. Hun plannen passen het beste bij het paleis en de omgeving."

BEATRIX ,,Natuurlijk was het beter geweest als het paleis in handen van de overheid was. Het is ons cultuur erfgoed. Dat was zeer wel mogelijk geweest, wanneer koningin Beatrix het had willen houden. Maar, die wilde het echt niet. Toen heeft de regering 't Loo aangewezen om de geschiedenis van de Oranjes te vertellen. Ik betreur dat en ik niet alleen. Al jaren volg ik met veel belangstelling het Koninklijk Patrimonium in Nederland en België. Daardoor weet ik dat prinses Juliana de verbouwing van 't Loo in 1974 nooit zag zitten. Ze was boos over het weghalen van de balzaal en vond dat de periode van haar moeder Wilhelmina te weinig uit de verf kwam. Er is zelfs het verhaal dat ze de piketpaaltjes, die de plekken van de renovatie aangaven, heeft weggeschopt toen ze er rondliep."

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

GOEDE PARTIJ ,,Ik zeg dat Ton en Maya Meijer een goede partij zijn en ik hoop dat de periode Juliana en Bernhard in de toekomst voldoende aandacht krijgt. Had ik het voor het zeggen, dan was het hele privé-appartement in oude luister bewaard. In de slaapkamers mag tot op de dag van vandaag bijna niemand komen. Ik was er. Dat moet gewoon bewaard worden. Die somberheid was zo tekenend voor de naoorlogse tijd. Bernhard sliep gewoon, met zijn kleding- en schoenenkast in zijn kamer. In de muur was een nis gehakt om zijn kleurentelevisie in te plaatsen. Het is zo goed om dat beeld te bewaren. Waar ik mij vooral aan erger is dat, na het overlijden van Juliana en Bernhard, tal van zichzelf uitgeroepen historici en deskundigen een negatief beeld hebben geschetst over hen. Dat heeft onherroepelijk ook zijn weerslag op Soestdijk. Beiden belichaamden het naoorlogse Nederland."

GERENOMMEERDE NEDERLANDERS Wijburg begrijpt dat er veel discussie is over wie, wat, wanneer wist in Baarn. Aan de Ronde Tafel zaten gerenommeerde Nederlanders met een grote staat van dienst. Daarnaast fungeerde een commissie met mensen uit de regio. En er was ambtelijke ondersteuning. Die laatste ploeg heeft de inzendingen voor de prijsvraag allemaal bekeken en beoordeeld. Uiteindelijk is het de regering, die drie inzendingen goed heeft gekeurd. Vervolgens is er geboden en kreeg Made by Holland van de familie Meijer de eer om het project uit te voeren. Ze betaalden een dubbeltje per inwoner, ruim 1,7 miljoen euro.

Wijburg: ,,Vanaf dat moment was duidelijk dat, dat gepaard ging met woningen in het bos. Dat stond in het bidbook. Niet alleen de Marechausseekazerne maar ook de omgeving daarvan. In totaal ruim 6 hectare."

De leden van de Ronde Tafel van Paleis Soestdijk:
Sybilla Dekker (voorzitter), Jan Altenburg, Marilou van Golstein, Mark de Kruijk, Jaap Leeuwenburg, Michel van Maarseveen, Paul Schnabel, Herman Tjeenk Willink, Anton Valk, Cees Wijburg en Hans Wijers. Aan de beraadslagingen van de Ronde Tafel namen tevens deel: Willibrord van Beek (destijds commissaris van de Koning van de provincie Utrecht), Mark Röell (burgemeester van Baarn), Rob Metz (burgemeester van Soest en Alex Vermeulen (destijds directeur Paleis Soestdijk).
Op 20 november moet er meer duidelijk worden over de toekomst van het paleis tijdens een openbare informatiebijeenkomst. In de Herberg van Paulus wordt de gemeenteraad bijgepraat over alle onderzoeken die zijn uitgevoerd om het voorontwerp bestemmingsplan te kunnen maken.

Door Eugene Leenders

Baarnsche Courant
Foto: Baarnsche Courant
'Koester de periode Juliana en Bernard.'