Met de zogenoemde Regio Deal Veluwe dingen de partijen mee naar een deel van de 180 miljoen euro die het Rijk verdeelt onder verschillende regionale projecten in het land. In een eerdere tranche ontving de Regio Foodvalley - waaronder de gemeente Nijkerk - al tientallen miljoenen van het kabinet voor projecten met betrekking op duurzame landbouw, het bevorderen van gezonde en duurzame voedi..

Het gaat niet goed met de natuur op de Veluwe, vinden zij. Veertig procent van de flora en fauna in Gelderland staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De biodiversiteit staat onder grote druk, mede door de 'veel te hoge' stikstofuitstoot in het gebied. ,,Het is écht een urgent probleem", zegt programmamanager Floris Gerritsen. ,,Als jij en ik over de hei lopen zien..