Dat zegt Nijkerker en regiovoorzitter Theo Vernooij van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Recent meldde het ministerie van Landbouw dat in totaal 503 boeren in de 'veedichte' gebieden (met name een fors deel van Gelderland en Noord-Brabant) een aanvraag hebben ingediend voor de zogeheten Srv, de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Veel meer dan was verwacht en ook veel meer dan er geld (180 miljoen euro) beschikbaar is voor uitkoopregelingen. De verwachting is dat het budget voldoende is voor maximaal ongeveer driehonderd stoppende varkenshouders.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

GEVOELIG Ook in deze regio zullen er volgens Vernooij meerdere varkenshouderijen zijn die een aanvraag hebben ingediend, maar precieze gegevens daarover heeft hij niet. ,,En dat komt omdat boeren het nu niet bepaald van de daken schreeuwen als ze zo'n besluit genomen hebben. Dat ligt nogal gevoelig, zéker wanneer het gaat om een familiebedrijf dat al generaties lang heeft bestaan. Een besluit om te stoppen is nu kansrijk, maar is zéker niet lichtvoetig te nemen.''

En dan is de finale beslissing om écht te stoppen, natuurlijk aan de boer zelfExacte cijfers over aanvragen voor de stoppersregeling worden ook door het ministerie nog niet vrijgegeven, laat woordvoerder Lisa Gaster weten. ,,Sowieso hebben we inderdaad te maken met veel meer aanmeldingen dan was voorzien. De komende weken zullen we alle aanvragen beoordelen op basis van een zogeheten 'geurscore'. Het idee daarachter is dat de varkenshouderijen die de meeste geuroverlast veroorzaken, het eerst in aanmerking komen voor de regeling.'' Over globaal twaalf tot dertien weken verwacht het ministerie alle aanvragers te kunnen melden of ze wel of niet in aanmerking komen voor de stoppersregeling. ,,En dan is de finale beslissing om écht te stoppen, natuurlijk aan de boer zelf.''

Via de regeling kunnen varkenshouders een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht. De stallen moeten dan gesloopt worden; het bedrijf stopt. Ook voor het waardeverlies van de stallen ontvangen de stoppers een vergoeding. Het is wel de bedoeling dat de boeren die in aanmerking komen, aankomend voorjaar al starten met het afbouwen van hun bedrijfslocatie.

Vernooij verwacht positieve effecten van de stoppersregeling van het Rijk. ,,Kijk, boeren die vernieuwen gaan sowieso niet stoppen, het zijn de varkenshouders die minder toekomstperspectief zien. Zouden al deze ruim 500 bedrijven nu ophouden, dan zou dat een vermindering van zo'n 1,2 miljoen varkens betekenen. Dat heeft positieve effecten op de mestmarkt en zal een andere concurrentiepositie voor de voerleveranciers teweegbrengen, met mogelijk dalende voerprijzen tot gevolg.''

STIKSTOF De Srv is aanvankelijk ingesteld om uitstoot van stank en ammoniak terug te dringen, maar gaandeweg is ook het terugdringen van de uitstoot van stikstof relevanter geworden, vanwege de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar. Het gaat dan vooral om het terugdringen van stikstofuitstoot door bedrijven in de buurt van natuurgebieden. Daar is deze regeling in principe niet primair op gericht. ,,Maar uiteraard heeft het feit dat varkenshouders stoppen invloed op de stikstofuitstoot in dat gebied'', zegt Gaster. ,,Daar komt bij dat de lijst met boeren die willen stoppen, maar nu geen aanspraak kunnen maken op de Srv, relevant blijft voor een eventuele nieuwe uitkoopregeling.'' Eerder kondigde het ministerie al aan nog eens een half miljard euro uit te trekken voor aanpak van de stikstofcrisis.

Door Wouter van Dijk

Paul Nolens
Foto: Paul Nolens