Dat blijkt uit de achttien varianten voor de aanpak van het knooppunt, die woensdagavond voor het eerst werden gepresenteerd in het gemeentehuis in Barneveld. Het zijn eerste denkrichtingen, waarvoor nog geen concrete berekeningen zijn gemaakt, maar duidelijk is wel dat de opties zeer divers zijn én ook in kosten zeer zullen verschillen.

Een vast ingrediënt lijkt een nieuwe verbindingsboog voor verkeer vanaf de A30 naar de A1, vlak langs BCA. Die boog staat op vijftien varianten ingetekend. Een geleidelijke boog vanaf de A1 richting de A30 staat er veertien keer op. Op twaalf kaarten staan daarnaast fly-overs ingetekend op verschillende plekken, waar dus een op- of afrit over één van de snelwegen heen gaat.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

Elke variant heeft bepaalde effecten op de filedruk en zorgt voor meer of juist minder drukte door sluipverkeer op de Nijkerkerweg en Rijksweg. Op vijf kaarten verdwijnt de huidige aansluiting op de Zelderseweg richting Terschuur, bij vier varianten zijn zelfs nieuwe aansluitingswegen ingetekend, dwars over de plek waar nu de restaurants Goudreinet en McDonald's gevestigd zijn.

Bij vijf varianten is volgens de experts nu al duidelijk in te schatten dat het aantal ongevallen zal afnemen, maar bij drie varianten kan de verkeersveiligheid juist verslechteren. Bij veertien varianten is duidelijk dat de plek waar op de A1 files ontstaan, zal verschuiven in oostelijke richting.

VERKEERSPLEIN Op één kaart is het knooppunt vervangen door een rotonde, en op één kaart staat een verkeersplein ingetekend. Hoe kansrijk die ideeën zijn, is de vraag. ,,De grote verkeersstroom van Ede naar Amersfoort moet namelijk over bijna het volledige verkeersplein rijden. De afwikkeling van deze verkeersstroom is daarmee kritischer dan de huidige situatie.''

INTERCITYSTOP Variant nummer 18 is eigenlijk geen aanpak van het knooppunt, maar een suggestie om het openbaar vervoer fors te verbeteren als alternatief. Het gaat dan om inzet van een kwartiersdienst op het gehele tracé van de Valleilijn, een intercitystop bij station Barneveld Noord, waar in de spits vier keer per uur een trein op de lijn tussen Amersfoort en Apeldoorn moet stoppen, en de aanleg van een snelfietsroute van Barneveld naar Amersfoort. Dit plan verbetert de verkeersafwikkeling op de A1-A30 volgens de onderzoekers niet, de onderliggende wegen zullen gevoelig blijven voor sluipverkeer.

HONDERD BELANGSTELLENDEN Ruim honderd belangstellenden lieten zich woensdagavond informeren in het gemeentehuis, waar alle achttien varianten op grote panelen te bekijken waren. Gemeentewoordvoerder Rudy van der Linden: ,,Vragen werden onder meer gesteld over of de A30 in de toekomst nog wordt doorgetrokken richting snelweg A28. Dat is overigens niet het geval.''

Ook wilden bezoekers onder meer weten wat de gevolgen van de aanpak van het knooppunt zijn op de onderliggende wegen - met name de Rijksweg en Nijkerkerweg - en of er tijdens de aanpak tijdelijke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersdoorstroming te verbeteren. ,,Beide zaken worden in de plannen verder onderzocht.''

De verschillende varianten zijn globaal en niet definitief. Ze zullen de komende tijd verder onderzocht worden op onder meer haalbaarheid, kosten, duurzaamheid en milieu. Bij de afweging wat de beste aanpak is, spelen volgens de gemeente en de Rijksoverheid niet alleen de kosten een rol, maar ook de belangen van omwonenden en ondernemers. Specifiek als het gaat om de twee restaurants in het plangebied, zei verkeerswethouder Hans van Daalen eerder in deze krant: ,, Die restaurants zijn onderdeel van het probleem, dus ook onderdeel van de oplossing. Het kan zijn dat de aanpak die gekozen wordt, zorgt voor een goede aansluiting binnen de bestaande situatie. Het kan ook zijn dat het door de aanpak van het knooppunt noodzakelijk wordt de restaurants te verplaatsen.''

TRACÉBESLUIT De komende tijd worden de meest kansrijke plannen verder uitgewerkt, waarbij de effecten worden doorgerekend. Eind dit jaar moet er een voorkeursalternatief liggen. Welke stappen daarna gezet worden, is nu nog niet helemaal duidelijk, maar uiterlijk in 2023 neemt minister Cora van Nieuwenhuizen een tracébesluit. Die opdracht kreeg ze vorig jaar juni mee van een meerderheid van de Tweede Kamer. De aanpak kost in de 'basisvariant' ruim 54 miljoen euro, er ligt inmiddels ruim 40 miljoen op de plank. Knooppunt A1/A30 is voor de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley al jaren een doorn in het oog, vanwege de toenemende filedruk en de vele ongevallen. Sinds 2011 voert Barneveld, samen met omliggende gemeenten en belangenorganisaties een lobby om het knooppunt aan te pakken.

Door Wouter van Dijk

Rudy van der Linden
Foto: Rudy van der Linden
Rudy van der Linden
Foto: Rudy van der Linden