Dat stelt Voorthuizenaar Rien de Jager namens een groep van op dit moment zeven boze dorpsgenoten, onder wie vooral Voorthuizenaren die eerder met ingezonden brieven in deze krant hun ongenoegen uitten over de plannen van Stichting Napoleon in Voorthuizen (NiVo).

Deze stichting lanceerde in de zomer van 2017 al plannen voor dit beeld, waarmee ze naar eigen zeggen wil verwijzen naar de historische relatie van Voorthuizen met Frankrijk en de familie Napoleon. Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), de jongere broer van keizer Napoleon, werd in 1806 aangesteld als koning van Nederland. In die hoedanigheid hij is enkele keren in Voorthuizen geweest, op doorreis naar paleis Het Loo in Apeldoorn. In zijn opdracht is de Hoofdstraat in Voorthuizen destijds verhard. Het beeld zou volgens NiVo ook symbool kunnen staan voor het gedachtegoed van Lodewijk Napoleon om mensen die het niet breed hebben, te ondersteunen. Daarvoor zijn er plannen voor oprichting van een sociaal fonds en een Napoleon-speld. Daarnaast zou het beeld volgens de stichting een toeristische waarde kunnen hebben. Voor de kosten van het bronzen beeld, zo'n 70.000 euro, zegde het Barneveldse college van burgemeester en wethouders vorige week de helft, 35.000 euro, toe. Het beeld kan volgens het college als kunstuiting de ,,kwaliteit van de openbare ruimte kan verhogen.'' Daarnaast past het volgens het college binnen de plannen om het centrum van het dorp verder te ontwikkelen en versterkt het het toerisme. De gemeenteraad moet daar nog mee akkoord gaan. Het beeld zou in het voorjaar van 2021 onthuld kunnen worden.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

De actiegroep vindt het hele plan maar niets en verzoekt het college in een schriftelijke zienswijze de financiële toezegging weer in te trekken en éérst in brede zin met de Voorthuizense bevolking te spreken over dit plan. Want dat laatste is volgens De Jager niet voldoende gebeurd.

Een beeld van Lodewijk Napoleon is ook historisch gezien misplaatst, stelt de actiegroep. ,,Aangezien deze man door de destijds bezettende Franse macht als marionet werd aangesteld om op ondemocratische wijze te regeren in het belang van keizer Napoleon.'' Onder deze buitenlandse bezetting werd de Nederlandse bevolking volgens de actiegroep onder meer geconfronteerd met hoge belastingen en daardoor grote armoede, vrijheidsberoving en verplichte inkwartiering van Franse soldaten. ,,Er werd zelfs gedreigd Voorthuizen af te branden'', stelt De Jager. Wat betreft de 'goede' zaken die Lodewijk Napoleon deed, zoals het uitdelen van giften en het laten bestraten van de hoofdweg door Voorthuizen, stelt de actiegroep sceptisch: ,,Dat waren sigaren uit eigen doos. Lodewijk Napoleon probeerde de bevolking door giften op staatskosten gunstig te stemmen en voor zich te winnen. Het bestraten van de weg was van militair belang en niet bedoeld om Voorthuizen op de kaart te zetten.''

Vanwege het volgens de actiegroep gebrek aan draagvlak in Voorthuizen en de in haar ogen twijfelachtige historische achtergrond van Lodewijk Napoleon, vindt de groep een bronzen beeld in het dorpscentrum onacceptabel. ,,Gezien de zeer kritische bejegening van Lodewijk Napoleon richting de Oranjes (stadhouder Willem V en koning Willem I) veroorzaakt dit beeld tweespalt in een oranjegezind dorp'', vreest de actiegroep. Tegen de oprichting van een sociaal fonds voor Voorthuizen is de actiegroep naar eigen zeggen niet. ,,Maar dat kan ook prima zonder duur beeld. Voor zover al noodzakelijk, zijn voor toeristische en sociale initiatieven voldoende en authentiekere ideeën te bedenken.''

Door Wouter van Dijk