Op schrijnende situaties, ook voor familieleden van geïsoleerde mensen heb ik geen antwoord'', merkt ds. Van Iperen op. ,,We zoeken als predikanten naar andere vormen van pastoraat voor deze mensen - telefonisch, via WhatsApp of beeldtelefoon bijvoorbeeld -, en dat is goed en wordt ook gewaardeerd. Maar het blijft een heel verdrietige situatie voor hen. Hoe blijf je in verbinding met hen? Het is ingewikkeld, want het is nodig om je pastorale aanwezigheid te minimaliseren. Maar zoiets druist wel tegen je gevoel in.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

Ik vind het belangrijk om dat allereerst te noemen. Net als de inspanning die door mensen in de zorg wordt geleverd. Ook om de zorg beheersbaar te houden, is het nodig om de regels van de overheid na te leven. Er zijn verregaande maatregelen nodig. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid, ook voor de kerken.''

KIJKJE NEMEN Tot voor enkele jaren geleden was Van Iperen predikant van de Protestantse Gemeente in Barneveld en hij woont nog steeds in het dorp. ,,Afgelopen zondag heb ik de livestream van de Protestantse Gemeente Barneveld en de tv-uitzending van de Protestantse Kerk gevolgd. Ik denk dat we dankbaar mogen zijn voor deze technische mogelijkheden. Ik heb dit zelf ervaren als samen bidden en luisteren. Ik had het gevoel dat ik erbij was. En op deze manier kan je ook eens een kijkje nemen bij wat andere geloofsgemeenschappen doen.''

In de classis Veluwe, waaronder ook Barneveld valt, heeft ruim 85 procent van de gemeenten die bij de Protestantse Kerk behoren al op 14 maart besloten om niet meer bij elkaar te komen op de zondagen, stelt Van Iperen vast. De meeste kerken gingen online, ze hielden hun deuren gesloten, op een enkele gemeente na waar afgelopen zondag nog tot honderd personen bij elkaar kwamen.

,,Maar dat is nu ook voorbij. Voor de kerken is dit vervelend en ook verdrietig, maar we moeten dit doen om erger te voorkomen. Godzijdank zijn Woord en gebed niet aan een gebouw of een plaats gebonden. De periode waarin samenkomsten niet meer mogelijk zijn, is sinds maandagavond uitgebreid naar 1 juni. Het aantal van dertig personen geldt alleen nog voor rouw- en trouwdiensten, en dan nog schrijft de overheid voor om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Het advies van de classis is dan ook om geen huiskamersamenkomsten meer te houden. Ook daarvoor zijn er digitale middelen.'' De veerkracht van gemeenten geeft hem het idee dat ze deze periode aankunnen. ,,Als je ziet hoe snel en hoe creatief ze in de afgelopen weken dingen hebben opgepakt. De Hervormde Gemeente bijvoorbeeld zendt naast de zondagse vieringen dagelijks een livestream uit op YouTube.''

BURGEMEESTER Van Iperen ziet naast de zondagse erediensten nog twee belangrijke taken waarop de kerken in deze tijd extra moeten letten, het al eerder genoemde pastoraat en het diaconaat. ,,Het is mooi dat de kerken in deze tijd gebruik kunnen maken van bestaande structuren, zoals diaconale netwerken en de contacten die er zijn met de plaatselijke overheid. Een paar dagen geleden heb ik een brief naar de burgemeesters in mijn classis gestuurd, waarin ik onder andere heb genoemd dat ik blij ben met die samenwerking. Er is in deze tijd ook gebed nodig voor bestuurders. Onze burgemeester krijgt er in deze situatie een hoop taken en verantwoordelijkheden bij.''

STILGEZET Pasen (12 april) en Pinksteren (31 mei) vallen in de periode tot 1 juni, waarin de kerken gesloten blijven voor kerkgangers. De Protestantse Gemeente in Barneveld viert dit jaar Palmpasen met de kinderen door hen te vragen om thuis een 'prachtige palmpaastak' te maken en er een foto of filmpje van de te maken, die de kerk vervolgens online deelt. ,,Het is goed dat mensen thuis echt Pasen kunnen vieren, hoe jammer en hoe pijnlijk het ook is dat we niet bij elkaar kunnen komen. Dat ze Gods Woord kunnen horen, elkaar kunnen bijstaan en samen kunnen zijn, al is dat laatste niet letterlijk zo.

Een gemeente in mijn classis stuurt alle gemeenteleden met Pasen een bos bloemen met een groet. In een andere gemeente zingt een koor op het grasveld bij een verpleeghuis. Maar er zijn ook spanningen en moeiten. Ik ben natuurlijk niet blij met deze crisis, maar nu het zo is, kan het een tijd van bezinning zijn. Je wordt stilgezet, waardoor je misschien wel meer kunt zien.

In de dagen voorafgaand aan Pinksteren, zo vertelt de Bijbel, zitten de discipelen ook bij elkaar in een afgesloten ruimte. Ze voelen zich verlaten en alleen. En dan komt er een gast binnen: hun opgestane Heer. Hij laat ons niet alleen.''

Door Henk van IJken