Gekleed in slechts een korte broek komt Hof naar buiten om, even buiten het dorp, het hek van zijn oprit open te doen. De zon schijnt, maar de temperatuur is nog flink laag en er waait een frisse wind. Het lijkt de Stroeënaar niet te deren. Bij een kop thee met honing steekt hij meteen van wal over het coronavirus.

,,Een virus valt het lichaam van een mens aan en dat zorgt voor inflammatie, een ontsteking. Hierdoor wordt je immuunsysteem overactief. Het lijf weet niet precies waar de binnendringer is, maar reageert er wel op, dus gaat het hele lichaam 'aan'.

Je krijgt koorts, gaat rillen en voelt je slecht, want je lijf gaat overweldigend aan de slag. Het coronavirus kruipt specifiek in de longen, en dat veroorzaakt de ontsteking. Hier wordt het slijm niet meer afgevoerd, met als gevolg een verstopping. In het Radboudziekenhuis heb ik zeven jaar geleden al laten zien hoe je dat kunt onderdrukken. Dat is ook gepubliceerd."

PRIMITIEVE RESPONS De methode die Hof toepast, is inmiddels wereldwijd bekend. Hij ontwikkelde 'diepe ademhalingsoefeningen', waardoor zuurstofarmte ontstaat, hoe merkwaardig dit ook kan klinken. ,,Maar dat voelt helemaal niet benauwd aan, want je doet dat gecontroleerd. Hierdoor maak je als reactie adrenaline in het lichaam vrij, eigenlijk een hele primitieve respons.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke, spraakmakende of opmerkelijke verhalen uit de regio.

Je wordt je bewuster van de processen in je lijf en dat je dit zelf kunt reguleren. Dit veroorzaakt een 'reset' in het lichaam, wat betekent dat alles terug gaat naar opperste functionaliteit. Een van de dingen die we hebben verloren, is een diepere connectie met ons eigen immuunsysteem. Dat komt door ons gedrag in de comfortzone. Onze levensstijlen hebben ons immuunsysteem omlaag gebracht, zodat het waarnemingsvermogen van een indringer als een virus sterk is verminderd. Je lijf weet niet meer waar dit zit, terwijl het weer 'aan' gaat als je lichaam gereset wordt. Met als gevolg een heel specifiek antwoord op zo'n indringer."

NUL KOMMA NUL Volgens Hof zijn mensen met het coronavirus zeer gebaat bij een goede ademhalingstechniek, een methode waar hij zich in specialiseerde. ,,In het Radboud werd bij mij destijds een bacterie geïnjecteerd die normaal een heftige immuunreactie teweeg zou brengen, maar bij mij was dat nul komma nul. Dat is in een laboratorium bevestigd. Ik daag de wetenschap uit om dat bij mij ook te doen met het coronavirus. Blijkbaar wordt dit niet serieus genomen. Ik ben nu in contact met onderzoekers in San Francisco op het gebied van DNA, want in Nederland lijkt het wel of ze zich vasthouden aan 'wat de boer niet kent, vreet hij niet'. Er wordt in ons land niet bekeken wat een mens zelf kan doen. Dat hebben we toch heel duidelijk laten zien in een onderzoek met twee groepen mensen, want de ene groep werd ziek en de andere niet."

LICHT VOELEN Hof vindt dat doktoren en wetenschappers alleen maar de oplossing zoeken in de medicijnen, terwijl de mens genezing van nature meegekregen heeft. Wel is er in de loop der jaren internationale interesse en erkenning voor Hofs visie en methode. ,,Ook professoren en doktoren komen bij mij in de leer, omdat ze zien dat dit een natuurlijke methodiek is die diep in het lichaam de controle weer kan overnemen."

De adem is voor Hof de levenskracht. Door kleding te dragen zijn mensen oppervlakkiger gaan ademen, is zijn visie. ,,Dat is logisch, omdat de kou, de warmte, de druk en de spanning niet meer zo op ons lichaam komt. Dus reageert je lijf hier niet meer zo op.

Als je flink schrikt, adem je ineens diep (zucht zelf kort maar krachtig). Dat is logisch, want adem verandert de chemie in het lichaam. Als je dieper ademt, dringt dat binnen in het hele lichaam, dat adequaat een oplossing vindt voor de ontstane situatie. Dat noem je adaptatie, aanpassing. Omdat we kleren dragen en in het huis protectie hebben tegen warmte en kou, met klimaatbeheersing, gaat het lichaam niet meer aan het werk. We maken het té luxe voor ons lijf. Maar het lichaam heeft spanning nodig om 'aan' te gaan.

Onze geest huist in ons hele lijf en niet alleen in onze hersenen. Die wil zich licht voelen en dat kan alleen maar als hij helemaal aan staat en dan weer in rust is. Als dat niet kan stromen, ontstaat er stress. Omdat we met ons gedrag het lichaam niet meer stimuleren, worden onze cellen niet meer opgeladen. Dan wordt het allemaal moeilijk, en als er dan een virus komt, hebben we geen weerstand, omdat het immuunsysteem niet in zijn geheel aan staat."

ZUURGRAAD IN ONS LICHAAM Volgens Hof helpt zijn ademhalingstechniek bij mensen die positief aan het virus getest zijn. ,,Dan zul je zien dat de gevolgen gaan verdwijnen. Dat heb ik niet verzonnen, want dat is een fysische logica."

De zuurgraad (ph-waarde) in de cellen van ons lichaam speelt volgens Hof een grote rol. Normaliter schommelt die rond de 7,3 en dan is er balans. Als mensen ziek zijn, daalt die naar zes, waarbij een virus uitstekend gedijt. ,,Dus hoe hoger je ph-waarde, hoe minder kans het virus heeft om te overleven. Met een goede ademhaling kun je dat omhoog brengen, dat is dodelijk voor het virus. Mensen moeten die verbindingen gaan maken. Universiteiten in het buitenland pakken deze informatie wel op. Daarom kijk ik over de grens, want ik ben een zoeker en dan vind je."

Bovendien hecht 'The Iceman' aan het lijf blootstellen aan kou, omdat dit 'goed werkt op het vasculair systeem, verantwoordelijk voor het bloedtransport in ons lichaam'. ,,Als je met een koud washandje over het hele lichaam gaat, activeer je de cellen die in neutrale stand staan. Het lijf heeft themo-receptoren en die veroorzaken een elektrische lading die doorgegeven wordt via het zenuwstelsel en de ruggengraat naar het hoofd in de hersenen. Daarom is het zo goed om buiten - niet helemaal beschermd - in de vrieskou te lopen, want dan breng je je lijf onder gecontroleerde stress. Of neem een koude douche. Met als gevolg dat het bloedtransportsysteem optimaliseert en het hart beter gaat pompen. Daardoor bereikt het bloed de cellen beter. In het bloed zitten de antistoffen, dus als het transport beter is, worden je cellen beter gevoed. Cardiovasculaire ziekten zijn doodsoorzaak nummer één, omdat we zo dé-stimulatief bezig zijn met ons lichaam en geest."

VERNIETIGING VAN DE WERELD Hof vindt dat mensen in laboratoria in veel gevallen 'voor God spelen', terwijl hij God vereenzelvigt met Moeder Natuur. De levensstijl van de mensheid moet volgens hem veranderen, want anders gaat het fout.

,,We zijn te ver van de natuur af geraakt en wie niet horen wil, gaat voelen. Zo heft Trump goede maatregelen op om economisch niet achter te blijven bij China. Om economisch gewin en sterker te zijn dan andere naties. Er is geen eenheid in de wereld, terwijl we via het internet wel communicatie hebben en er in die zin geen grenzen meer zijn. Ook een virus kent geen grenzen. Alleen wij maken grenzen. Alles is met elkaar verbonden, dus moet de mensheid bedenken dat we met elkaar op één planeet zijn. Het geluk, de kracht en de gezondheid is afhankelijk van onze manier van denken, doen en laten. Dat moet op de schop! Want de mens is dom en vervuilt, exploiteert de wereld. We moeten toch geen plastic in de zee dumpen met oppervlaktes zo groot als half Europa. Als je dan denkt dat dit via de vissen niet in onze voedselketen terecht komt, ben je toch naïef bezig? We ontkennen dit, omdat we belust zijn op nog meer geld. Ook het individualisme viert hoogtij. Dat gedrag slaat nergens op. We zijn met elkaar op deze planeet en we zouden die harmonie samen terug moeten vinden."

In onze samenleving is meer aan de hand dan in eerste instantie zichtbaar is, vindt Hof. ,,We zijn de eerste generatie die te maken heeft met de vernietiging van de wereld, maar we zijn ook de laatste die er iets aan kan doen. Dat zegt genoeg. We zijn tot veel meer in staat, ook in de wetenschap. Maar door agressieve exploitatiedrang en nog meer uitbuiting van de aarde, gebeurt dat niet. Toen Australië een paar weken geleden in de fik stond en er miljoenen dieren dood gingen, kraaide er geen haan naar. Men gaat gewoon door! (klinkt verontwaardigd). Het grootste en mooiste koraal in de Barriër Reef zie je daar kapot gaan. Dat zijn tekenen van Moeder Natuur. We zijn bij machte om grote olifanten en leeuwen dood te maken. O wat zijn we geweldig! (luid). En dan komt er een wezentje dat kleiner is dan we kunnen zien en dan zijn we de pineut. Moeder Natuur heeft altijd een antwoord. En wij moeten echt gaan nadenken, want het kan niet gekker worden."

JE ZIEL ONTDEKKEN Hof vindt dat de mensheid moet stoppen met denken aan geld en dat we ons moeten afvragen wat ons werkelijk gelukkig, krachtig en gezond maakt. Dit zou morele waarden terugbrengen. ,,Want dit gaat religies en filosofieën te boven. Moeders in Iran, maar ook in New York en Stroe willen allemaal hetzelfde, dat we het goede doen voor haar kinderen. Maar agressief ontmenselijken van onze planeet is funest. Als wij niet veranderen, gaan we kapot."

De missie van Hof is dat hij mensen bewust maakt van de aanwezigheid van de ziel in hun lichaam. ,,We zijn hier gekomen om ons bewust te worden van onze lotsbestemming. Om je ziel te ontdekken. Maar machtsstructuren hebben zich hieraan vergrepen. Daarom moeten we veranderen en ons leven terugbrengen naar eenvoud, helderheid, geluk, kracht en gezondheid. Dat zijn karakteristieken van de ziel, tegenover ziektes, depressie en wanorde. Hersenscans laten zien dat je daar heel diep in terecht kunt komen, wat mogelijk veel oplossingen gaat geven in de geestelijke gezondheidszorg."

Hof kwam met een app die iedereen gratis kan downloaden. Hier vind je zijn methode, hoe je het eigen immuunsysteem kunt versterken. Hij zegt dat wereldwijd miljoenen mensen hier al gebruik van maken en dat de app gesteund wordt door wetenschappers. ,,Deze methodieken zijn eenvoudig en effectief. De logica is dat het immuunsysteem scherper wordt, een indringer sneller wordt waargenomen en dat je lichaam adequaat reageert. Doe die ademhalingsoefeningen en neem die koude douche, zodat je je eigen lichaam weer onder controle krijgt. Je voelt je sterker en krijgt meer energie. Deze technieken berusten niet op speculatie of filosofie, maar zijn onderbouwd door de wetenschap en werken voor altijd. Ik ga net zolang door met mijn missie totdat iedereen de non-dogmatische keuze krijgt of hij gezond, sterk en gelukkig wil worden. Er is geen moeten, maar als je er voor voelt, ligt het voor het oprapen."

De app en meer informatie is te vinden op de website: www.wimhofmethod.com. Dit jaar zal zijn nieuwe Engelstalige boek verschijnen met de titel 'The Wim Hof Method'.

door Freek Wolff