,,Het was een proef: we wilden eens kijken of er belangstelling voor was en hoe het in de praktijk werkte”, licht Geeske Telgen toe. De Lunterse is voorzitter van de PCOB Ede. ,,Leden van de PCOB afdelingen in Ede, Barneveld en Bennekom hadden zich aangemeld en het ging wonderwel goed, met deelnemers die vanuit de eigen huiskamer een bijdrage leverden.” Het webinar werd ondersteund door Ernst v...