De fractie GemeenteBelangen pleitte in de persoon van raadslid Gert Jan Koster als eerste om het theehuis te behouden als markante locatie naast de te realiseren Parklaan. Andere politieke partijen sloten zich hierbij aan. Het belangrijkste uitgangspunt van een in december 2018 door de gemeente Ede met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en omw...