Dat lijkt een wat onduidelijk doel, maar de gemeente probeert aan te geven hoe verschillende ontwikkelingen in het verleden ertoe hebben geleid dat Edenaren niet graag meer winkelen in het centrum. ,,Nu willen we Ede centrum weer maken tot een plek waar inwoners trots op zijn en graag komen”, licht Lout van der Hoeven (projectmanager ‘Levendig Centrum’) toe. 

In een korte steekproef die EdeStad in december 2019 online deed, peilden we de mening van Edenaren over het centrum. De meningen lopen erg uiteen. Maar een grote meerderheid (ruim 70 procent van de respondenten*) het centrum een voldoende. De Edese Henk Vos is wat kritischer over de uitstraling. ,,De markt is naar mijn mening nog steeds te kaal. Daar mag wel een mooi kunstwerk komen. En er...