Bezwaarmakers zijn bewoners van Otterlo en de belangengroep Natuurlijk Otterlo, een stichting gelieerd aan de Stichting Milieuwerkgroepen Ede. Het is ook niet eenvoudig: Otterlo is de poort naar de (Hoge) Veluwe, de stikstofproblematiek speelt er, er zijn natuurwaarden, er is recreatiedruk op de natuur en er dient rekening te worden gehouden met het leefgebied van ...