Het raadslid Pieter Gerard van den Berg (GroenLinks) heeft eerder in schriftelijke vragen aan het college laten weten dat er bij omwonenden zorgen zijn over de gevolgen van de bouwplannen voor de natuurwaarden in dit gebied. Het betreft een overgangsgebied tussen de wijk en het bos, het is er relatief rustig. Dat verandert als het een intensief gebruikt woongebied wordt. Volgens het college lee...