De indieners van de motie constateren dat de woningmarkt dermate problematisch is geworden voor starters en gezinnen met een laag- en middeninkomen dat er naast het opleveren van nieuwe woningen een dringende behoefte is aan maatregelen die deze groepen mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Er wordt bijgezegd dat ook in de gemeente Ede de woningmarkt flink is uitgedund ofwel beperkt is voor s...