De inmiddels oud-bestuursleden Jan de Kievid, Sebastiaan Blom en Tim Dons melden de opheffing in een open afscheidsbrief. Het drietal heeft in september vorig jaar via een nieuwsbrief nog een laatste poging gedaan om zzp’ers in de Foodvalley over de streep te trekken. De regio bestaat uit acht gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Volgens de ex-bestuursleden wonen en werken in de drie grootste gemeenten - Ede, Barneveld en Veenendaal - respectievelijk circa 5.300, 4.500 en 3.400 zzp’ers. De gedachte was dat ZZP Valley dit grote aantal zelfstandigen centraal zou vertegenwoordigen.

GEEN REACTIE In de nieuwsbrief stond onder meer dat ZZP Valley zowel ondersteuning kon bieden aan starters als aan zelfstandigen die al jaren aan de slag zijn. ,,Wij zijn een vraagbaak over ondernemen, administratie, belastingen en financieringen.’’

Het bestuur wijst er ook op in gesprek te zijn met gemeenten en belangenorganisaties van bedrijven. ,,Ook deden wij een oproep aan de zzp’er om ons te voorzien van informatie over een aantal met name genoemde onderwerpen. Tevens deden wij een oproep om het bestuur te komen versterken.’’

Er kwam geen enkele reactie. ,,Ook de gesprekken die wij met zzp’ers voerden maakten duidelijk dat de zzp’er in het algemeen niet zit te wachten op iemand die hen kan vertegenwoordigen of hen kan helpen met allerlei faciliteiten om het ondernemerschap makkelijker en efficiënter te maken. We zien wel dat er nieuwe samenwerkingsvormen tussen zzp’ers ontstaan die redelijk succesvol zijn, maar de meeste zzp’ers werken het liefst alleen’’, aldus De Kievid, Blom en Dons.

De oud-bestuursleden constateren dat alle voorstellen van het bestuur moeten komen, omdat er te weinig (geïnteresseerde) leden zijn om een dialoog tot stand te brengen. ,,Omdat ook onze ledenwervingsacties geen resultaat op leverden, hebben we als bestuur geconstateerd dat er weinig of geen behoefte is aan ZZP Valley.’’