De organisatie is onderdeel van Netwerk Dien je Stad en koppelt jongeren in een kwetsbare situatie aan vrijwilligers om samen op te trekken. ,,Als een jongere bijvoorbeeld behoefte heeft aan meer sociaal contact of hulp bij alledaagse dingen nodig heeft, koppelen we die aan één van onze vrijwilligers om samen tijd door te brengen.”

,,Wij werken veel met jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben”, legt ze uit. ,,Dit is in 2015 begonnen als pilot en in 2016 definitief van start gegaan