De organisatie is onderdeel van Netwerk Dien je Stad en koppelt jongeren in een kwetsbare situatie aan vrijwilligers om  samen op te trekken. ,,Als een jongere bijvoorbeeld behoefte heeft aan meer sociaal contact of hulp bij alledaagse dingen nodig heeft, koppelen we die aan één van onze vrijwilligers om samen tijd door te brengen.” 

,,Wij werken veel met jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben”, legt ze uit. ,,Dit is in 2015 begonnen als pilot en in 2016 definitief van start gegaan.” Via het project wordt een zorgvuldige ‘match’ gemaakt. ,,Juist omdat we veel vrijwilligers hebben nemen we nu echt de tijd om een goede koppeling tussen twee mensen te maken”, legt Van der Heide uit. ,,Dat is namelijk de kracht die ons project volgens ons heeft. Een goede match zorgt voor een kickstart voor de rest van het traject.” 

ÉÉN JAAR Zo’n traject duurt één jaar en begint bij een match-afspraak waar de mentor en de jongere kennismaken en kijken of het echt klikt. Daar worden ook doelen besproken, die de jongere graag wil bereiken. ,,En dat kan van alles zijn, zoals het leren reizen met de trein of grip krijgen op zijn of haar leven”, licht Van der Heide toe. ,,Soms gaan de jongeren ook gebukt onder eenzaamheid en dan is de tijd die het koppel samen kan doorbrengen een echte uitkomst. In de regel brengen ze één uur per week samen door.” 

MATCH Volgens Van der Heide is de match die gemaakt wordt essentieel voor het mentortraject. ,,Daarom is onze prioriteit een goede koppeling. Ook als we daarvoor iets langer moeten wachten. Desondanks willen we natuurlijk zo snel mogelijk een traject starten. We letten hierbij onder andere op gemeenschappelijke hobby’s of achtergrond.” Dit systeem werkt vaak zo goed dat het contact nog vaak aan blijft. ,,Ook na een jaar. Dan zijn wij niet meer betrokken: we voeren een evaluatiegesprek en we bekijken hoe het nu gaat, maar het komt regelmatig voor dat een koppel op eigen houtje blijft afspreken.” 

MENTOREN De mentoren, veelal ook jongeren, kunnen volgens het project van grote meerwaarde zijn voor iemand die een mentor nodig heeft. De mentor wordt ondersteund door trainingen waar kennis wordt overgedragen en intervisie-avonden waar ervaringen van mentoren onderling worden gedeeld. ,,Jongeren zien de waarde in van hoe ze van betekenis kunnen zijn voor een ander door tijd en aandacht te geven”, aldus Van der Heide.

De vrijwilligers worden gevonden door onder andere samenwerkingen met scholen, formele en informele instanties en door hulp van ouders. Ondanks dat er sprake is van een ‘luxeprobleem’ ziet Laten we Welzijn toch graag nieuwe mentor-aanmeldingen tegemoet. ,,Zo kunnen we vaker en sneller een goede match maken en kunnen trajecten sneller beginnen en daar gaat het uiteindelijk om”, aldus Van der Heide.

Door Job Oldegbers