Hoogenbosch werd getriggerd door een krantenartikel waarin de wens van een nabestaande werd uitgesproken om meer te horen over het leven van de getransplanteerde. De jongste dochter van een echtpaar kwam te overlijden en hart, lever, longen, nieren en hoornvliezen zijn beschikbaar gesteld voor orgaandonatie. Vooral de moeder had het er moeilijk mee dat ze nooit meer iets heeft gehoord hoe het v...