Vanwege de coronapandemie is het afscheid in kleine kring gevierd, hoewel Mohr afgelopen jaren veel kinderen en hun ouders mocht helpen.  Bij KISS is sprake van een blokkade in meestal de bovenste nekwervel. Het komt voor bij zuigelingen en jonge kinderen. De functiebeperking in dit belangrijke draaipunt voor de nek belemmert de motorische ontwikkeling en verstoort de symmetrie v...