In de sportvisie staat de Edenaar centraal. En dan heb je het over zowel de sportende als over de nog niet-sportende Edenaar. Ede wil dat zo veel mogelijk inwoners gaan sporten en bewegen, omdat sport en bewegen zowel fysiek, mentaal als sociaal goed is. Samen met Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen is onderzoek gedaan naar sport en bewegen in Ede en de daarbij behorende succesfa...