Aan de SAM School Olympiade doen ruim 2.000 kinderen mee van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De organisatie vindt het jammer dat veel kinderen van groep 8 ontbreken, omdat zij dan de Cito-toets moeten doen. Bij de SAM Junior Olympiade hebben zich ruim 1.600 kinderen uit de groepen 4 en 5 van het basisonderwijs opgegeven. In totaal doen bijna veertig basisscholen uit de gemeente Ede mee. Over twee dagen zijn veel vrijwilligers betrokken bij de Olympiade. 

Op de twee dagen in april kunnen de Edese kinderen kennismaken met sport en cultuur, op alle accommodaties van sportpark Peppelensteeg. Er is een gevarieerd aanbod dat wordt verzorgd door Edese verenigingen. In totaal 56 verschillende aanbieders over twee dagen, waarvan veertien cultuuraanbieders en 42 sportaanbieders. Over twee dagen zijn er 118 activiteiten, waarvan 26 cultuuractiviteiten en 92 sportactiviteiten. Kinderen konden vooraf op school uitkiezen aan welke drie onderdelen ze willen deelnemen. Er wordt gestimuleerd om hen iets te laten doen wat zij nog niet kennen. De vierde ronde is een gezamenlijke (verrassings)ronde, waarbij alle kinderen samen bewegen.

Gerry Poelert, directeur van Cultura, ziet de samenwerking tussen Cultura en Sportservice Ede helemaal zitten. ,,Sport kan eigenlijk niet zonder muziek en zonder cultuur.  Om de beleving beter te maken heb je een versterking nodig. Ik had daar - voor ik daar over een gesprek met Ronald ter Hoeven had- nog nooit over nagedacht. Ik dacht ‘het leuk is om samen te werken’. Dat ga je ook pas doen als je elkaar leuk vindt. Zo is de samenwerking een beetje tot stand gekomen.”

Ter Hoeven, directeur van Sportservice Ede, is het daarmee eens. ,,Sport heeft de neiging om heel erg in zichzelf gekeerd te zijn. Sport -en dat zie je in Nederland ook gebeuren- kijkt steeds vaker naar buiten. Als sport en cultuur staan we samen veel sterker. Grote sportevenementen zonder deejay, een dansgroep noem maar op is tegenwoordig eigenlijk niet meer denkbaar. Dat kunnen we in Ede ook. Daar kunnen we van elkaar leren. Het sportfonds heet nu ook het sport- en cultuurfonds. Je merkt dat die twee sectoren elkaar opzoeken.”

De marketing- en communicatiemensen van Sportservice Ede en Cultura zitten volgens Gerry Poelert geregeld bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen. ,,Maar ze zitten ook om de inhoud bij elkaar. We zijn niet begonnen om iets ingewikkelds op te tuigen. Wel om versterking te zoeken en te kijken wat we samen kunnen doen. Ten opzichte van vorig jaar is er veranderd dat we de School Olympiade samen organiseren, samen verantwoordelijk zijn en een gezamenlijk aanbod hebben. Vorig jaar deed Cultura een beperkt aantal dingen bij de Olympiade. Het is nu nog niet allebei evenveel, het moet nog groeien. Er is wel heel duidelijk een gezamenlijke aanpak. En een gezamenlijke energie. Onze mensen zijn ongelooflijk trots dat we dit met elkaar kunnen doen.”

De locaties op sportpark Peppelensteeggebied blijven hetzelfde, weet Ronald ter Hoeven. ,,Dat hebben we ook nodig. Anders kunnen we niet iedereen kwijt. Op de locatie kunnen we allerlei ruimtes inrichten voor sport- of cultuuractiviteiten.” Onder meer de velden van de voetbalverenigingen Blauw Geel’55 en DTS Ede worden gebruikt. En bijvoorbeeld de accommodatie van de Edese IJsvereniging, de Wielervereniging Ede, tafeltennisvereniging BITNL, zwembad De Peppel, korfbalvereniging Reehorst’45, Squash Ede en het Survivalteam Ede. 

Street hockey is iets nieuws tijdens de Olympiade van 2020. Ook Join-bus, een initiatief van de Nederlandse Volleybalbond, met opblaasbare attributen. ,,Een aantal jaren waren veel onderdelen nog heel fysiek. De ontwikkeling is dat er nu heel veel nieuwe technieken gebruikt worden. Bijvoorbeeld over het onderdeel Silent Disco had je een aantal jaar geleden nooit nagedacht. Het inzetten van nieuwe technieken bij de dingen die we doen is een ontwikkeling die heel erg aanslaat bij de kinderen", meent Poelert.

,,De traditionele sporten hebben het moeilijk, daar haken kinderen snel bij af. Door nieuwe dingen maak je de sport weer leuk voor hen,” vult Ter Hoeven aan. ,,Volleybal wordt bijvoorbeeld interessanter gemaakt door het gebruik van de Join-bus. Deze bestaat uit opblaasbare attributen, die bijvoorbeeld de snelheid van een smash kunnen opmeten.  Dan wordt het ineens veel leuker. En als je het ook nog via een appje te zien krijgt, wordt sport ineens weer anders. Voor cultuur is dat niet anders.”

,,Vroeger zong je, nu rap je, Vroeger stijldanste je, nu heb je streetdance,” weet Gerry Poelert. ,,Je gaat kijken wat kinderen nu aantrekt. Waar lopen ze warm voor. Dat doen we nu samen. Je ziet ook dat kinderen niet meer zo automatisch als vroeger zich aan iets willen binden. Dat zie je bij cultuur ook terug. Ze willen wel graag korte projecten doen waar een eind aan zit. Elke keer iets anders. Daar proberen we op in te spelen.” 

Kinderen zitten volgens Ronald ter Hoeven vaak in een bubbel waar hun ouders ook inzitten. ,,Als die op voetbal zitten, gaan de kinderen daar ook maar op. Ze komen helemaal niet in aanraking met andere dingen. Laat staan dat zij met cultuur in aanraking komen. De Olympiade is voor hen een moment om kennis te maken met wat er allemaal te doen is in Ede.”

Door Jan de Boer

Ted Walker
Foto: Ted Walker