Voor Ons Plezier floreert goed in de gemeente Ede, met in Ede zelf een achttal vijvers en singels als visplekken, en in de meeste dorpen ook mogelijkheden om een hengel uit te gooien. Vlak voor de eeuwwisseling telde de vereniging ruim vierhonderd leden, eind vorig jaar waren dat er 1852 (1578 senioren en 274 jeugd). In coronatijd is het ledental met dertien procent gestegen, de teller staat nu...