,,De opmars van FC Jeugd is met de nodige kleine stappen gegaan. Uiteraard is de promotie van de hoofdmacht naar buiten uit heel belangrijk. In het seizoen 2011/2012 promoveerde de club naar de vierde klasse. Vier jaar later werden we derdeklasser. En nu weer vier jaar verder het hoogste (tweede klasse, red.) ooit in de clubgeschiedenis”, steekt FC Jeugd-voorzitter Senol Pehlivan van wal. Bescheiden, maar met een duidelijk beleid, is de preses al zo’n elf jaar op allerlei terreinen binnen de Edese club aanwezig. Wie een wedstrijddag bij FC Jeugd bezoekt ziet Pehlivan overal en nergens aanwezig. ,,Ik ben voorzitter maar voel mij niet te groot hand- en spandiensten te verrichten. Mijn inzet is altijd gericht op verbinding. En zeker niet alleen met eerste elftalspelers. De club bestaat in mijn ogen uit alle leden. Ongeacht leeftijd, niveau of afkomst”, meent Pehlivan.

STABIEL De laatste jaren kent FC Jeugd weinig tot geen verloop. Spelers die eerder voor de Hoekelumse tweedeklasser uitkwamen, keerden terug. ,,Ik weet dat verschillende spelers behoorlijke aanbiedingen krijgen van grotere clubs. Toch kiezen zij ervoor bij ons te blijven, terwijl wij niet betalen. Dat heeft mijns inziens met een paar aspecten te maken. In de eerste plaats het familiegevoel. In de tweede plaats zijn het vaak vrienden van elkaar. De randvoorwaarden rond de selectie proberen we zo goed mogelijk in te vullen. Na een wedstrijd samen wat eten en drinken. Vrijwel niemand gaat vroegtijdig weg. Ook op het gebied van kleding staat de aanpak als een huis. De grondleggers op sportief gebied? Ik denk de trainers André Hagen en nu Mohammed Mouhouti. Het is toch geen toeval dat we de laatste jaren nooit negatief in het nieuws zijn? Zij hebben beiden op hun geheel eigen wijze de zaak op de rails gekregen. Waarbij ook routiniers als Ahmed Kiliç en Gökhan Yilmaz, zonder anderen tekort te doen, een bepalende factor zijn binnen het elftal.”

VISIE Pehlivan geeft verder in het kort weer waaraan in zijn ogen de gezonde club FC Jeugd het huidige succes ook te danken heeft. ,,Met mijn bestuursleden, want alleen red je het nooit, hebben we een jaar of zes geleden in deze opmars geïnvesteerd. Er werd een aantal doelen gesteld. Dan moet je denken aan: promotie naar de tweede klasse, een financieel gezonde vereniging die niet verder springt dan de polsstok lang is, zoveel mogelijk spelers in de selectie met clubbinding. Zeker zo belangrijk vonden wij de doelstellingen: werken aan de toekomst en het dus oprichten van een jeugdafdeling. Daarnaast wilden we meer een club zijn die familiesfeer uitstraalt. FC Jeugd moet een warme basis zijn, waar onze leden graag komen”, gaat de voorzitter verder.

In dat kader schroomt Pehlivan niet terug te kijken naar een moment waarop de club als een eenheid naar buiten trad. ,,Dat was op het moment dat ons het bericht bereikte dat clubman pur sang Gert van den Born (2019) was overleden. Je zag overal binnen de club verslagenheid. Maar het verdriet werd gezamenlijk gedragen en verwerkt. Postuum dragen we dit hoogtepunt in onze historie zeker aan Gert op. Ik weet zeker dat hij heel trots zou zijn geweest”, stelt Pehlivan vast.

Lees het uitgebreide interview met de voorzitter van FC Jeugd als abonnee van Ede Stad Premium. Pehlivan vertelt onder meer over een alcohol- en rookvrij sportpark, één van de doelstellingen van de club.

De club mag trots zijn dat de doelen zijn gerealiseerd. ,,Dat is niet alleen een verdienste van het bestuur, maar van de gehele club. FC Jeugd telt veel leden die met hart en ziel de club helpen en uitdragen. Wij zijn echte amateurs, maar werken op een zo professioneel mogelijke basis. En dat niet alleen bij het eerste, maar door de hele vereniging heen. Met uiteraard het accent gezien de toekomst op de jeugdafdeling. Intern hebben we een systeem opgezet dat jeugdspelers intensief volgt. Dat moet de komende jaren - met als doelstelling 2025 - zijn vruchten afwerpen.”

ZELFWERKZAAMHEID De voorzitter wil graag benadrukken dat zijn club veel leden telt die niet schromen de handen uit de mouw te steken. ,,Op zaterdag wordt de club gerund door zo’n tachtig procent van onze vrouwelijke leden. Zij zijn, mede omdat dan onze jeugdspelers in actie komen van ’s morgensvroeg tot de sluiting van de kantine aanwezig. Wij hoeven ons als bestuur daar geen moment zorgen over te maken.”

De voorzitter omschrijft FC Jeugd als een financieel gezonde vereniging. Hij heeft geen twijfel dat zijn FC Jeugd ook in de tweede klasse een goed figuur zal slaan. ,,Of dat nu in het KNVB-district Oost of West 1 is. Wij hopen als club op een westelijke indeling. De laatste jaren bevalt het ons daar uitstekend.”

De club blijft niet in de huidige euforie hangen. ,,Maar we moeten wel verder. Dat hangt vooral af hoe het coronavirus zich ontwikkelt. En uiteraard van de landelijke beleidsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Op dit moment lijkt het de goede kant op te gaan en gaan we weer voorzichtig een aantal zaken binnen de club opstarten”, licht Senol Pehlivan toe.

Hij heeft de afgelopen weken met zijn bestuur niet stilgezeten. ,,Uiteraard heeft Covid-19 ons bezig gehouden. Promotie hoor je op het veld te vieren, met misschien wel duizend toeschouwers. Maar het was niet anders. Daarna moet je als bestuur ook vooruitkijken. Daarom hebben we voor de komende jaren weer doelstellingen geformuleerd. Welke? Laat ik er een paar noemen: Investeren in de jeugdafdeling met als doel gediplomeerde trainers bij alle jeugdelftallen, een alcohol- en rookvrij sportpark, een overdekt terras aan de voorzijde van de kantine zodat supporters met regen toch droog staan.”

ALCOHOL EN ROKEN Het alcohol- en rookvrije sportpark komt mede voort uit de vraag die ouders stelden aan het bestuur. ,,Zij vinden beide zaken niet gewenst als de jeugd speelt. Wij hebben daar als bestuur over vergaderd en zijn het er mee eens. Wij hebben afgesproken dat er zo weinig of liever zelfs helemaal geen zichtbare verkoop van alcohol zal plaatsvinden. En ook geen roken op het sportpark. Zeker niet als de jeugdelftallen spelen. Dat dat minder kantine inkomsten betekent, is voor ons geen probleem. Dan zie je weer het familiegevoel binnen de club. Ouders van jeugdspelers geven aan dat zij liever wat extra’s (sponsoring of meer contributie) betalen. Maar het financiële aspect is bij ons ondergeschikt gemaakt aan het gezondheidsaspect. Op zondag zullen wij bij wedstrijden van het eerste elftal in de bestuurskamer zorgen dat onze gasten het aan niets ontbreekt. Daarover geen zorgen”, lacht Pehlivan.

Hij besluit met nog eenmaal een belangrijk en sportief clubgevoel te herhalen. ,,Op sportief gebied de ingeslagen weg vervolgen met clubgebonden spelers. Met als uiteindelijke doelstelling binnen vier jaar met het eerste elftal te promoveren naar de eerste klasse. Dat was in onze gemeente voor het laatst in de eerste helft van de tachtiger jaren”, besluit een gedreven voorzitter Senol Pehlivan.

Door Eip Janssen