De oorlogsjaren 1940-1945 hebben in ons land, maar ook in de gemeente Ede diepe sporen na gelaten. In de maanden april tot en met juli 1945 komt het ‘normale’ leven weer langzaam op gang. 

,,Onder de 38.000 inwoners in Ede waren ongeveer 2500 katholieken. Dat bracht onder andere kapelaan D.G Hooyschuur, verbonden aan de katholieke parochie Heilige Antonius van Padua op het idee een katholieke voetbalclub op te richten. Daarover gaat de volgende anekdote een eigen leven leiden. Kort na de bevrijding komt het gezin Möller - Jansen tijdens een wandeling kapelaan Hooyschuur tegen. De fervente voetballiefhebber vraagt Dorus Möller mee te helpen bij de oprichting van een voetbalclub. Zo is uiteindelijke KSV Fortissimo ontstaan.”

De bijna 52 jaar lid zijnde Frans Rijsemus geeft de lezer op basis van zijn ervaringen een kijkje in de keuken van KSV Fortissimo. 

,,Ik ben in 1965 lid geworden. Dat werd min of meer voor je bepaald op basis van geloof en de school waarop ik zat. In die tijd was er een soort verzuiling in Ede. Er waren scholen op wat nu de Ganzeweide is. Ik zat op de katholieke St Maartenschool. Al mijn vriendjes gingen naar Fortissimo, dus ik ook”, kijkt de voormalige eigenaar van Visgilde Rijsemus terug. Frans is een redelijke maar niet bovenmatig getalenteerde doelman. 

Hij maakt een korte (3-jaar) uitstap naar buurman vv Ede. ,,Ik had niet genoeg talent en haalde de sterke jeugdselectie teams niet. Dus terug naar mijn geliefde club Fortissimo”, lacht hij.

KEUZE Wie vond Frans in zijn beleving de beste voetballer, trainer of keeper bij Fortissimo? ,,Lastig. Bij de voetballer kies ik voor Peter Ruhulesin. Misschien niet de beste voetballer van de club maar zo waardevol op vele terreinen. Hij is helaas veel te vroeg (november 2010, red.) overleden. Als keeper kies ik voor John Stalknecht. Hij kwam over van Lunteren en was zo goed. Jan Lieftink wil ik als trainer kiezen. Hij was samen met Frans Gorts (elftalleider en sponsor, Red.) de man die bij Fortissimo presteren erin bracht. Een trainer waar je toentertijd tegen opkeek. Maar ook een trainer waarvan je na drie jaar zijn doen en laten wel kende.” 

Frans Rijsemus is als het maar enigszins kan altijd in de weer voor zijn club. ,,Ik heb als keeper een pracht tijd bij Fortissimo gehad. Dan wil je ook wat terugdoen. Ik heb twee jaar geleden de sponsorportefeuille van Dick Gerressen overgenomen. Lastig? Ja en nee. Ik ben een ander figuur dan Dick. Hij stapte overal gevraagd en ongevraagd binnen. En kende vele mensen. Dat is bij mij ook zo, maar ik ben misschien wat terughoudender. Het is een weg zoeken.’’

OVERSTAP De overgang van de zondag naar de zaterdag zorgde binnen voor Fortissimo best voor wat vraagtekens. ,,Persoonlijk heb ik er mij niet mee bemoeid. Hoewel omdat ik op zaterdag altijd moest werken kwam mij persoonlijk het zondagvoetbal wel goed uit. Uiteindelijk is denk ik de keuze een goede geweest. Je ziet dat de club (jeugd/senioren) nu veel meer een geheel is. Maar net als bij andere oudere leden viel er op zondag wel wat weg voor mij.’’ 

Frans omschrijft zijn club als een gezellige vereniging. ,,De club heeft twee thuishavens gekend. Achter De Reehorst en nu De Hoekelumse Eng. Beide sportparken hadden wel wat. Trainen achter De Reehorst gebeurde bij ‘spaarlampen’ die ze bij een ijsbaan ook gebruiken. Nu is alles veel beter geregeld. Ik wil niet in nostalgie terugvallen. Maar vroeger moest je de handen uit de mouw steken. Fietsen naar Otterlo, Harskamp of Renkum was geen vraag maar een gewoonte. Nu zie ik soms elftallen die bij DTS Ede of Blauw Geel’55 gaan spelen autovervoer regelen. Het hoort bij de tijd maar toch”, verzucht de 63-jarige.

SFEER Hij komt nog even terug op het gezellige. ,,Niets hoeft alles mag was een credo. En aantal trainers maar ook leden heeft zich ingezet het prestatieve te laten prevaleren. Dat is niet altijd gelukt maar heeft anderzijds de identiteit van de club niet aangetast. Daarom vind ik persoonlijk de titel van ons jubileumboek ‘Niet zeuren maar doen’, zo treffend voor de clubcultuur. De vele vrijwilligers die zich in al die 75-jaar met hart en ziel voor de club hebben ingezet zijn en blijven onbetaalbaar.”

De coronacrisis heeft ook de jubileumviering bij de KSV Fortissimo gedwarsboomd. ,,Er waren mooie plannen. Maar je moet ook reëel zijn. Grotere evenementen organiseren is op dit moment niet mogelijk. Het plan is om het boek ‘Niet zeuren maar doen’ eind september het daglicht te laten zien. Op www.ksv-fortissimo.nl kan worden ingetekend. De prijs is 19.45 euro. Ons oprichtingsjaar en dus wel passend dacht het bestuur. De overige festiviteiten zullen worden doorgeschoven. Maar geruisloos zal het 75-jarig bestaan wanneer dan ook, als corona het ons toelaat, niet voorbijgaan”, besluit Frans Rijsemus.

LEUK Een paar anekdotes waarbij Frans Rijsemus niet zelf bij betrokken is geweest wilde hij de redactie niet onthouden. Ze zijn willekeurig. In het jubileumboek zijn meer hilarische of historische zaken verwoord.

De club kent aanvankelijk meerdere onderdelen. Dat zijn Luchtvaart, Gymnastiek, Voetbal, Wandelen en Korfbal. De contributie zijn in 1945 nu niet meer voor te stellen bedragen. Luchtvaart 25 cent per week (in euro's  11 cent), Gymnastiek 1 gulden (0,45 per maand, Voetballen 75 cent (0,34) per maand en Korfbal 60 cent (0,27) per maand. De contributie voor Wandelen is onbekend en wellicht gratis. 

LUDIEK Op sportpark 'De Reehorst' huurde atletiekvereniging Climax het B-veld af en toe van de gemeente Ede. Ook Fortissimo speelde op dat veld. Op 27 augustus 1985 speelt de club een bekerwedstrijd tegen Redichem op dat veld. Dat was tussen gemeente en Fortissimo doorgesproken. Groot was de verbazing dan ook dat na een half uur wedstrijd leden van Climax het veld betraden en al hun spullen daarop legden. Zij wensten dat de scheidsrechter de wedstrijd staakte. De Climax leden begonnen 'gewoon'met hun activiteiten dus de keuze van de scheidsrechter was beperkt: Stoppen.

TRAINER Denk niet dat in de beginperiode een trainer altijd aanwezig was bij een wedstrijd van de hoofdmacht. Op 2 october 1947 schreef de toenmalige in Zeist wonende trainer het volgende: 'Als deze brief wordt voorgelezen dan staan jullie in Oosterbeek om de 4de wedstrijd te spelen. Jongens in de eerste plaats mijn hartelijke gelukwensen voor de eerder prachtige drie overwinningen. 's Maandags sta ik de post al op te wachten om te vernemen hoe mijn jongens het gemaakt hebben. Den Heer Secr. zorgt er wel voor dat ik zo vlug mogelijk bericht heb.' Daarna geeft hij enkele spelers een tip. Hij vervolgt: De andere spelers krijgen de volgende keer een beurt en nu jongens, tanden op elkaar want er moet gewonnen worden. Ik zal met mijn gedachten bij jullie zijn, als het rust is denken jullie maar aan mij.' Jullie trainer (de heer Jurjus). 

BOETE Op 17 juni 1946 krijgt de Edese club een boete wegens het niet opkomen van het tweede elftal in de wedstrijd Fortissimo 2 - Wageningen 4. De KNVB Afdeling Arnhem schrijft het volgende: 'Het wordt betreurd Uwe vereeniging in het laatst avn het seizoen zoo zwaar door boete getroffen moet worden, doch een en ander is grootendeels de schuld van Uwe vereniging.' Wat was de reden van het niet doorgaan. Simpel: Fortissimo had geen bal beschikbaar. Daarover schrijft de bond het volgende: Wij zijn overtuigd, dat indien Uwe veereniging zich direct met Wageningen in verbinding had gesteld, deze club zeker een bal had meegebracht waardoor de wedstrijd doorgang had kunnen vinden.' 

Fortissimo heeft uiteraard bezwaar aangetekend en krijgt de volgende reactie: 'Voor wat betreft het prestige deelen wij U nog mede, het geen kunst is aan het einde van het seizoen te zeggen, wij hebben geen of vrijwel geen boeten gehad, wanneer wij meerdere overtredingen pardonneren.'

Door Eip Janssen

Eip Janssen
Foto: Eip Janssen
Frans Rijsemus actief om jubileumboek te slijten.
PR Fortissimo
Foto: PR Fortissimo
PR Fortissimo
Foto: PR Fortissimo
Stijlvolle redding Frans Rijsemus