,,Onze ultieme poging om Gedeputeerde Staten te bewegen om – los van een ieders voorkeur voor oplossingsrichtingen – eerst te kijken naar de feitelijke opgaven, is helaas gestrand. Deelnemen aan een ‘open overleg’ waarvan we het niet eens zijn over de uitgangspunten, heeft geen enkele meerwaarde voor Scherpenzeel’’, meent wethouder Izaäk van Ekeren van Scherpenzeel.