Zorginstellingen zijn verplicht de wachttijden online te zetten.
Zorginstellingen zijn verplicht de wachttijden online te zetten. Roos Koole

Zeven therapeuten in anderhalf jaar

Rozemarijn van der Stelt
en Sanne Germans

EDE Wachttijden tot 35 weken, landelijk bijna 90.000 mensen die wachten op psychische hulp en een dusdanig tekort aan personeel dat dure zzp’ers moeten worden ingehuurd om de stroom aan patiënten op te vangen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer misstanden in de ggz naar boven gekomen. Maar hoe zit dat eigenlijk in de gemeente Ede?

Esther (21)* studeert social work en woont sinds drie jaar in Ede. Al vijf jaar zit ze af en aan in therapie. Drie jaar geleden werd Esther gediagnostiseerd met een emotieregulatie-stoornis en op dit moment volgt ze zowel individuele als groepstherapie bij een ggz-instelling in Ede. ,,Ik ben tevreden met de hulp die ik krijg. De therapeuten zijn betrokken en ik merk echt dat het helpt.” Toch is haar traject niet vlekkeloos verlopen.

OVERSCHREDEN Als een behandeling door een praktijkondersteuner bij de huisarts niet genoeg is, wordt de cliënt doorverwezen naar een ggz-instelling. Volgens de Treeknormen, afspraken tussen zorgaanbieders en verzekeraars over de wachttijden, is de duur van aanmelding tot de eerste behandeling in de ggz maximaal veertien weken.

Deze termijnen worden regelmatig overschreden. Voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het autismespectrum zijn de wachttijden het langst, landelijk gemiddeld tot acht maanden. Dat is ruim twee keer zo lang dan is toegestaan volgens de Treeknorm.

Veel zorgverzekeraars, die de benodigde zorg inkopen, hebben volgens onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit weinig zicht op het verloop van de wachttijden. Esther begon aan haar behandeling bij een Edese ggz-instelling, waar bleek dat het personeelstekort groot is. ,,Ik heb één tot twee maanden gewacht op mijn intake. Daarna duurde het ruim een half jaar voor mijn behandeling begon. De groep waar ik in terecht zou komen, werd opgeheven door een therapeut die met pensioen ging, waardoor ik weer moest wachten”, vertelt de studente.

Het is haar vaker overkomen. ,,In de afgelopen anderhalf jaar heb ik zeven verschillende therapeuten gehad. Dat zorgde bij mij weleens voor een onveilig gevoel. In een proces waarin je veel met iemand deelt en het vertrouwen wint, is het moeilijk om dat steeds opnieuw te doen.”

Zorginstellingen zijn verplicht de wachttijden online te zetten. Volgens eigen opgave is de wachttijd specialistische ggz volwassenen bij Max Ernst, HSK Ede en Eleos van aanmelding tot intake 13, 3 en 10 weken. En van intake tot behandeling 4, 3 en 5 weken. Pro Persona Ede heeft wachttijden per diagnose. Bij angststoornissen is dat bijvoorbeeld 14 weken (aanmelding tot intake) en 11 weken (intake tot behandeling).

Een lange wachtlijst betekent niet automatisch een lange wachttijd. Het aanbod voor de ene zorgvraag kan groter zijn dan de ander.

OPROEP Bureau Spotlight duikt in de wereld van de ggz in Ede. In een podcast gaan we stap voor stap een ggz-traject bespreken. We willen erachter komen wat er mis kan gaan in het traject en hoe de problemen ontstaan. Daarnaast spreken we met deskundigen en zorgorganisaties. Meningen, ervaringen en tips van het publiek zijn welkom via bureau@bureauspotlight.nl.

[*De echte naam van Esther is bekend bij de redactie.