Voorzitter Arnoud Verelst (rechts) en erelid Kees de Koning bij een paar kasten waar bijen al af en aan de zon in vliegen. ,,Het is geweldig hoe dat proces verloopt en hoe ze zich naar elkaar gedragen.
Voorzitter Arnoud Verelst (rechts) en erelid Kees de Koning bij een paar kasten waar bijen al af en aan de zon in vliegen. ,,Het is geweldig hoe dat proces verloopt en hoe ze zich naar elkaar gedragen." Freek Wolff

'Het volk, [niet de honing'

Bijenvereniging De Bakermat Lunteren bestaat 120 jaar

Illustere namen als notaris Dinger stonden aan de wieg van de vereniging, die voortgekomt uit de tuinbouworganisatie. Verelst legt uit dat het in de beginjaren een must was voor de 'keuterboertjes' uit die tijd, om naast veehouderij en akkerbouw ook verdiensten te hebben aan honing.

De vereniging is in Lunteren begonnen in de Appelhof, waar nu de Muldersschuur staat, in het parkje aan de Roskammersteeg. Tegenwoordig staat daar weer een bijenstal van De Bakermat, waarmee de historische cirkel rond is. ,,Vergaderingen werden destijds gehouden in café Floor en in logement De Roskam."

VARROAMIJT De Koning was dertig jaar bestuurslid, waarvan achttien jaar voorzitter. De opkomst van de varroamijt in 1982 schiet hem het eerste te binnen als belangrijke ontwikkeling. ,,Dat was een hele klap. Ik groeide op zonder bijenziektes, maar dit veranderde alles. Ik heb daardoor een keer zeven volken morsdood gehad. Ik wilde dit op een natuurlijke manier bestrijden, maar dat kon niet." Een volk bestaat in de zomer uit 40 tot 50.000 bijen.

Hiernaast zegt De Koning dat de belangstelling voor bijen de laatste jaren enorm toegenomen is. ,,We hadden altijd schommelingen in het ledenaantal, veroorzaakt door de conjunctuur. Als het economisch minder ging, hadden we meer leden en andersom. Tegenwoordig staat dat er meer los van."

Bij De Koning ontstond de liefde voor bijen via zijn opa. Zijn neef Kil kreeg de volken en zette een paar jaar later een korf bij Kees neer. Vanaf dat moment leerde hij veel, ook na aansluiting bij de bijenvereniging.

Verelst kwam uit Radio Kootwijk, waar zijn opa óók bijen had. Toen hij trouwde met Evelyn van de familie Mastenbroek in Lunteren, bleek ze ook met het bijenvirus besmet te zijn. Na verhuizing uit dit dorp naar het buitengebied, zag Arnoud zijn kans schoon en ging hij bijen houden en sloot hij zich aan bij de vereniging. Zijn zoon Rutger is inmiddels professioneel imker.

ZWAAR VAN DE NECTAR ,,Veel mensen denken bij deze hobby meteen aan de honing, de honing, de honing. Time-out! Nee. Het gaat om het volk, het volk, het volk. Als je de bijenvolken goed opkweekt, belonen ze je vanzelf. Als je ook ziet hoe mooi dat is. Prop eens 50.000 mensen in een gebouw. Dan heb je binnen de kortste keren grote heibel. Met bijen is dat een heel ander verhaal. In zo'n kast werken ze samen, de koningin wordt continu gevoerd, er is een begrafenisondernemer en er zijn bijen die stuifmeel halen. Je weet niet wat je ziet. Als ze aan komen vliegen vallen ze op die plank, zo zwaar zijn hun poten van de nectar. Het is geweldig hoe dat proces verloopt en hoe ze zich naar elkaar gedragen", legt Verelst uit.

Hij geeft ook lezingen in kerken, om met het leven van de bijen te laten zien hoe mooi de schepping in elkaar zit. ,,En we hebben veel fruit aan de bijen te danken, want zij zorgen voor de bestuiving. Dat beseffen veel mensen niet. Met onze imkerbijen gaat het redelijk goed, want wij kunnen bijvoeren (met suiker). Maar met de solitaire wilde bijen, waarvan er zo'n 360 soorten bestaan, gaat het steeds slechter. Je kunt daar iets aan doen door een stuk grond met wilde bloemen te zaaien. Als iedereen dat doet, houd je het ecologische ketensysteem op gang. Dat is belangrijk voor de toekomst."

BOTERHAM MET HONING Er zijn nu zo'n veertig leden bij de vereniging. Zij vertellen elkaar over hun ervaringen. Verelst is blij met een jonge generatie die ook gepassioneerd is om bijen te houden. Hierdoor treffen traditionele en nieuwe inzichten elkaar. ,,Ouderen leren jongeren het vak, kruisbestuiving eigenlijk, want de jeugd probeert een manier te vinden zodat bijen in harmonie met de varroamijt kunnen leven. Dan hoef je ook geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Daar zijn de jongeren sterk in."

De korf met raten voor de honing is een nostalgische manier van bijen houden. Een kast is geprepareerd met raampjes. De Koning eet elke dag een boterham met honing van zijn eigen bijen. Net als Verelst verkoopt hij potjes thuis aan de straat. ,,Ik heb veel vaste klanten uit de buurt."

Verelst prijst zich gelukkig dat de bijenverenigingen in Lunteren en Ederveen elkaar steeds beter vinden en tot samenwerking komen, hoewel ze behoren tot verschillende organisaties, respectievelijk de Nederlandse Bijenvereniging en Imkers Nederland. ,,We hebben immers dezelfde passie. Zo hebben we samen al een keer was gesmolten, dat was superleuk. Zaterdag gaan we samen bij een beroepsimker kijken."

Aan de Molenweg bij huize De Elsenhoek (van 's Heeren Loo) heeft De Bakermat haar eigen bijenstal staan met ongeveer vijftien kasten. Vroeger had de vereniging die in het Lunterse bos staan bij de familie Tulp aan de Boslaan. De bijenstal in de Appelhof in het dorp is een succes dat werd enthousiast omarmd door buurtbewoners.

[De Bakermat houdt dit jubileumjaar een openbare bijenmarkt op 27 juli bij buurthuis De Schakel. De vereniging staat traditioneel op de boerenmarkt van de Oud Lunterse Dag, terwijl ze die dag ook meedoen met de Reutemeteut (optocht). Bij de Appelhof is er op 4 mei korf afjagen (door kloppen de bijen eruit krijgen).