Afbeelding
Bernard Mallo

Statushouders behouden voorrang sociale woningen

EDE De gemeenteraad in Ede besloot donderdag dat statushouders voorrang behouden op de sociale woningmarkt. De motie hiertegen van de SGP, gesteund door BurgerBelangen en de VVD, mocht niet baten.

Freek Wolff

Tijdens de Politieke Dag werd de beleidsnotitie betaalbare huur- en koopwoningen behandeld. ,,De SGP-fractie wil graag een gelijk speelveld op de woningmarkt. Huisvesting verlenen met regelingen waar statushouders rechten aan kunnen ontlenen, vinden wij niet passend en voelt voor statushouders zelf ook niet goed als zij met een regeling voorrang krijgen op de woningmarkt", aldus Evert Jansen van de SGP.

ANDERE OPLOSSINGEN Hij vervolgt: ,,Ook vermindert een urgentieregeling het draagvlak voor het opvangen en huisvesten van statushouders. Als er statushouders moeten worden gehuisvest is de oplossing niet om statushouders voorrang te geven op de sociale woningmarkt maar moeten er andere oplossingen komen zoals: meer sociale woningen toevoegen, tijdelijke huisvesting, prefab woningen, ombouwen van kantoren en noodwoningen.

'GEZONDE STIMULANS' Het raadslid zegt dat een urgentieregeling misschien mooi lijkt, maar dat er geen 'gezonde stimulans' vanuit gaat (,,eerder het tegendeel") om voldoende woonruimte te realiseren voor alle doelgroepen waaronder ook statushouders.

,,Dit is een natuurlijk gevolg van de regeling."