Al jaren bestaat de wens om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen.
Al jaren bestaat de wens om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen. Henny Jansen

Vervanging hoogspanningslijnen in aantocht

'Zorgvuldige voorbereiding
is op zijn plaats'

EDE Het college van burgemeester en wethouders is intensief in overleg met netbeheerder Liander om tot een uitgewerkt ondergronds tracé en een werkplanning te komen voor de vervanging van de hoogspanningslijnen in Ede." Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de raadsleden Daan Weststrate (ChristenUnie) en Bart Omlo (VVD).

Jan de Boer

Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadsperiodes hebben ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. In mei wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang, de te verwachten doorlooptijd van het project en de wijze van communicatie richting inwoners en andere stakeholders.

Het college is bekend met de verkabelingsopgave in Wageningen, wordt geantwoord op de raadsvragen. ,,De voorbereidingen voor deze opgave zijn eerder begonnen, maar belangrijker nog: de opgave is qua complexiteit in het geheel niet te vergelijken met de Edese situatie. In Wageningen gaat het om een relatief kort tracé dat verkabeld gaat worden, waarvan ook nog eens een belangrijk deel door onbebouwd gebied loopt."

In Ede gaat het over een tracé van circa 3,5 kilometer waarbij een ondergrondse verbinding gevonden moet worden die dwars door de stad loopt: van de Pascalstraat (bedrijventerrein Frankeneng) naar de Knuttelweg (bedrijventerrein Ede-Noord). Afhankelijk van het te kiezen ondergrondse tracé gaat het om een verkabelde lengte van circa vijf kilometer die ingepast moet worden in een ondergrond die al boordevol ligt met bestaande kabels, leidingen, riolering, warmtenetleidingen en de eerder deels verkabelde 150 kV lijn tussen Ede-Noord en de Dwarsweg.

De aanleg zal een belangrijke impact hebben op de openbare ruimte en de bereikbaarheid omdat het tracé langs hoofdinfrastructuur gelegd zal worden. ,,Een zorgvuldige voorbereiding is dan ook op zijn plaats."

Al jaren bestaat de wens om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen.