Herfst op landgoed Kernhem
Herfst op landgoed Kernhem Dick Klein Geltink

'Nieuwe visie Landgoed Kernhem bijna rond'

EDE De gemeente Ede werkt met 24 partners aan de visieontwikkeling Landgoed Kernhem. ,,Het visiedocument is bijna gereed", stelt het college van burgemeester en wethouders. Het wil een gedragen visie krijgen op basis waarvan sturing kan worden gegeven aan het behoud en ontwikkeling van het landgoed als één van de cultuurhistorische parels van Ede.

Jan de Boer

Tijdens de werksessies worden ideeën gedeeld, standpunten uitgewisseld en ontstaan er gezamenlijke beelden. Er is volgens het college overeenstemming over doel en aanpak, de kaders en de hoofdopgaven van de visie.

Burgemeester en wethouders: ,,Het belang van een gezonde toekomstbestendige bedrijfseconomische ontwikkeling zowel voor het landgoed als ook voor de pachters, wordt langzaamaan onderkend. Een deel van de deelnemers vreest dat het streven naar een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling zal leiden tot grootschalige commerciële ontwikkelingen op het landgoed. Dat is niet aan de orde omdat het niet aan de samen opgestelde kaders voldoet."

Over een toekomstbestendige invulling van het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3 verschillen de meningen. Bij een aantal partners leeft er een wantrouwen jegens de gemeente en ook jegens de ontwikkelaar Murry Grey uit Renswoude. ,,Dat is gaandeweg de jaren ontstaan en is niet in één keer weg te nemen. Openheid, transparantie, gehoord worden en de dialoog aangaan, kunnen helpen het vertrouwen te herstellen", aldus het college.

Een deel van de werkgroep vindt dat de Kalverkampweg 3 'groen' moet worden (weide, voedselbos, natuur, tuin) en een deel ziet kansen voor een nieuwe ontwikkeling in een combinatie van ontmoeten, horeca en verkoop van lokale producten, educatie, tuinbouw en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe dat er fysiek uitziet, is nog niet bekend maar voorwaarde is, dat het moet passen bij de schaal en stijl van het landgoed, vindt het college. ,,We streven er wel naar om met de werkgroep tot een eensluidend advies voor de raad te komen."

Politie zoekt eigenaars van serie gestolen goederen

HARSKAMP Naar aanleiding van een lopend onderzoek is het woninginbrakenteam van de politie in Amersfoort op zoek naar de eigenaars van diverse goederen. Zij vermoeden dat deze goederen afkomstig zijn van woninginbraken. Deze woninginbraken zijn waarschijnlijk gepleegd in Amersfoort, Hooglanderveen, Harskamp, Kootwijkerbroek en 't Harde. De recherche sluit niet uit dat deze goederen ook van woninginbraken in andere plaatsen afkomstig kunnen zijn. Wie de goederen herkent, kan contact opnemen met de politie Amersfoort via maarten.koesman@politie.nl.

p Bekijk de foto's op EdeStad.nl